Welke eisen gelden er?

Welke eisen gelden er?

Goede producten moeten aan bepaalde eisen voldoen. Welke eisen gelden er nu eigenlijk en zijn leveranciers verplicht om deze te volgen?

 

Eisen Vetbrandblusser

Voor brandblussers zijn er speciale (Europese) normen. Dit is de NEN-EN 3-reeks. Daarnaast geldt dat voor brandblussers wetgeving van toepassing is.

 

De eisen voor brandblussers zijn wettelijk verplicht

De wet stelt dat iedere brandblusser die in Nederland te koop is, voorzien moet zijn van een Rijkstypekeur en moet voldoen aan de NEN-EN 3-reeks. Moet u daar als consument zelf op letten? Nee hoor. De consument kan er vanuit gaan dat iedere brandblusser die in Nederland verkrijgbaar is voorzien is van een Rijkstypekeur.

Rijkstypekeur

Elk blustoestel dat in Nederland op de Nederlandse markt wordt gebracht moet een rijkstypekeurnummer hebben. Dit is vastgelegd in het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997. Het Ministerie van BZK heeft NCP Certificatie gemandateerd om bewijzen van typekeur voor draagbare blustoestellen af te geven. In het besluit is de norm NEN-EN 3 geimplementeerd. Hierin zijn eisen opgenomen inzake veiligheid en deugdelijkheid van draagbare blustoestellen. Het Besluit draagbare blustoestellen 1997 is gebaseerd op artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985. Het besluit en de aangehaalde Europese normen hebben tot doel dat alleen aantoonbaar deugdelijke en veilige draagbare blusapparaten, die voldoen aan de op Europees niveau bepaalde vereisten, op de Nederlandse markt worden gebracht. Zodoende kan de gebruiker van een in Nederland gekocht draagbaar blusapparaat dat is voorzien van een Rijkstypekeur erop vertrouwen dat een dergelijk apparaat bestemd en geschikt is voor het blussen van branden waarvoor het is goedgekeurd.

 Let op het ovaal op de brandblusser!

Hoe lang is een Rijkstypekeur geldig?

In het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997 is bepaald dat blustoestellen een rijkstypekeur moeten hebben voordat het op de Nederlandse markt mag worden verkocht, gebruikt of ingevoerd. Een rijkstypekeurnummer wordt voor 5 jaar afgegeven en dient daarna vernieuwd te worden. Verder is bepaald dat het rijkstypekeur geldig blijft zolang de leverancier of producent originele onderdelen kan leveren. Inclusief de in het typekeur gespecificeerde blusstof. Dit betekent dat de reeds in de handel aanwezige apparaten onderhouden moeten kunnen worden. De importeur mag na 5 jaar geen apparaten meer invoeren onder het oude, verlopen nummer en de nog bestaande voorraad onder het oude rijkstypekeurnummer dus ook niet meer verkopen.

Meer over Rijkstypekeur

Zie voor meer informatie over het Rijkstypekeur en voor het zoeken naar een geldig Rijkstypekeur: www.rijkstypekeur.nl.