Tips

Vlam in de pan, wat nu?

Zet bij vlam in de pan onmiddellijk de warmtebron en de afzuigkap uit. Blus een brandende pan vet nooit met water! Hierdoor kan een steekvlam ontstaan. Doof de vlam in de pan met een vetbrandblusser (een brandblusser met vermelding klasse F). Blusdekens zijn niet geschikt voor het blussen van frituurbranden!

Voor meer vragen over (het gebruik van) blusdekens en vetbrandblusser zie ook het tabblad FAQ.

Wat zeker niet te doen bij vlam in de pan?

• Blus brandende olie of vet nooit met water
• Pak geen brandende pan vast.
• Verplaats nooit een brandende pan. Het morsen van hete vloeistoffen geeft een groot risico op brandwonden en een groter wordende brand.

Gebruik een vetblusser bij vlam in de frituurpan!

• Gebruik een vetblusser volgens de instructies die op de blusser staan
• Blijf bij het blussen op voldoende afstand (enkele meters) van de brandende pan
• Zet de warmtebron uit
• Doe de afzuigkap uit
• Laat de pan staan totdat deze is afgekoeld (ten minste een uur)

Kan ik ook de deksel van de pan gebruiken?

• Plaats een passende deksel op de pan. Houd daarbij de deksel schuin van je af om brandwonden te voorkomen. Door het gebrek aan zuurstof zal de brand na enige tijd vanzelf doven. Laat de deksel erop zitten!
• Let er op dat de deksel geen openingen/uitsparingen heeft. De pan wordt dan niet afgesloten en de vlammen kunnen door de openingen komen.
• Nadeel van deze blusmethode is dat de brand over het algemeen vrij dicht benaderd moet worden met het riscio op brandwonden of erger.