Feiten

Feiten & Cijfers

Feiten en Cijfers geeft een overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers met betrekking tot brandveiligheid.

Jaarlijks brand in 1 op 65 woningen

13 oktober 2014 - De kans dat je in Nederland thuis een brand meemaakt is 1 op 65. Dat is een conclusie uit de Risicomonitor Woningbranden die het Verbond van Verzekeraars uit heeft gebracht. 


Eerdere statistieken baseerden zich op branden waarvoor de brandweer was uitgerukt. In de nieuwe Risicomonitor Woningbranden zijn álle woningbranden meegeteld, ook de kleinere waar geen brandweer op afkomt, maar die wel veel schade opleveren. Hilda Raasing, bij de aftrap van de Brandpreventieweken namens de brandweer: “De kans op een brand in huis is daarmee echt verbazingwekkend hoog.”


Voor de Risicomonitor Woningbranden is een vergelijking gemaakt tussen 106 Vinex-wijken en omliggende wijken van dezelfde omvang: in de onderzochte Vinex-wijken blijkt het percentage brandclaims liefst 37 procent hoger te liggen. Mogelijk speelt ook hier latere detectie een rol, doordat in Vinex-wijken relatief veel tweeverdieners wonen die veel van huis zijn. Vandalisme – bijvoorbeeld door zich vervelende en rondhangende jongeren – speelt mogelijk ook een rol. Ook zou het kunnen dat in deze wijken meer wordt geklust en er meer elektrische apparatuur aanwezig is – wat het brandrisico vergroot. 


Ouderen speciale doelgroep
Speciale doelgroep tijdens de weken zijn thuiswonende 65-plussers. Raasing: “Volgens het onderzoek ‘Fatale woningbranden’ van de Brandweeracademie waren van de 45 personen die in 2013 omkwamen bij een woningbrand 13 mensen 65-plus. Vlam-in-de-pan, roken of kortsluiting zijn de voornaamste oorzaken van fatale branden. Als je dan bedenkt dat je vanaf de start van een brand maar 3 minuten hebt om te vluchten, dan begrijp je hoe lastig dat is als je minder snel bent. Daarom gaan we in oktober met thuiswonende senioren bespreken en zo mogelijk oefenen hoe je moet vluchten bij brand. Want als we niks doen, is de verwachting van de Brandweeracademie dat het aantal branddoden onder senioren in 2030 met 80% toeneemt."


Bron: Verbond van Verzekeraars

Meer dodelijke slachtoffers door brand in 2013

In 2013 zijn meer mensen om het leven gekomen door brand dan in de 4 jaar daarvoor. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) telde in 2013 52 doden door brand, terwijl er in 2009, 2010, 2011 en 2012 steeds 43 doden waren.

 

Door brand in huis kwamen in 2013 45 mensen om het leven. Bedrijfsbranden zorgen voor vijf doden en twee mannen stierven bij een brand bovenin een windmolen in Ooltgensplaat (Zuid-Holland). Naast doden veroorzaakten de branden in 2013 ongeveer zeshonderd gewonden. Ruim de helft van de gewonden was in de vlammen terechtgekomen, de rest raakte gewond door het inademen van rook.

 

Het instituut heeft nog geen verklaring voor de stijging van het aantal doden. Daarnaar wordt onderzoek gedaan, dat naar verwachting in het voorjaar van 2014 klaar is, zegt lector Brandpreventie René Hagen van het IFV. Het is opvallend dat er veel slachtoffers vielen door huiselijke ongelukken zoals de vlam in de pan en een ontbrandende frituurpan.

Recordaantal binnenbranden in zorggebouwen

16 januari 2014 - Jaarlijks doet IbMZ melding van branden in zorggebouwen in Nederland en overige actuele wetenswaardigheden brandveiligheid. In 2012 blijkt het aantal binnenbranden in zorggebouwen met ruim 55% naar recordhoogte toegenomen tot 1673. Onder zorggebouwen vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen en gebouwen voor ouderenzorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg.

 

Bij deze branden waren in totaal vijf dodelijke slachtoffers te betreuren in verpleeghuizen en woonzorgcentra. De laatste 13 jaar (2001-2012) zijn in totaal 48 dodelijke slachtoffers gevallen bij branden in zorggebouwen. Dit heeft Incidentbeheersing Management Zorginstellingen (IbMZ) in zijn jaarlijkse cijfers over branden in zorggebouwen in Nederland bekendgemaakt. De totalen zijn overgenomen uit de registratie van CBS van medio december vorig jaar. Ten opzichte van het jaar 2011 (met 1081 binnenbranden) is er een zeer forse stijging te constateren voor 2012 met 1673 binnenbranden in zorggebouwen.

 

Bron: IbMZ Incidentbeheersing Management Zorginstellingen

Verbranding door vlam vatten kleding

In de periode 2007-2011 zijn jaarlijks gemiddeld 90 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn opgelopen door kleding die heeft vlam gevat in een privé-situatie.

Het aantal ziekenhuisopnamen is niet exact bekend, maar in 2011 zijn er in ieder geval 140 mensen opgenomen in een ziekenhuis vanwege letsels die ze hebben opgelopen als gevolg van in brand vliegen van kleding door gecontroleerd vuur. Hoeveel mensen er daarnaast nog zijn opgenomen door kleding die vlam heeft gevat als gevolg van andere oorzaken zoals (woning)brand of ander ongecontroleerd vuur, explosie of licht ontvlambare stoffen is niet bekend. In 2011 zijn twee personen overleden door het in brand vliegen van kleding.

Letsels door verbranding door kleding
Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011)
90
Ziekenhuisopnamen (2011)
140
Overledenen (2011)
2

 

Bron: Veiligheid.nl