Blusdekens

Wat is een blusdeken?

Een goede blusdeken is gemaakt van onbrandbaar materiaal, wat zoveel inhoudt dat een blusdeken is gemaakt van materiaal dat niet of erg moeilijk in brand kan vliegen. Je kan een blusdeken goed gebruiken om een kleine (keuken)brand te blussen of wanneer iemands kleding in de brand staat.

Waarom een blusdeken?

Veel branden ontstaan in de keuken tijdens het bereiden van eten. Ook een nagloeiende of brandende lucifer in de vuilnisbak kan brand veroorzaken. Met een blusdeken kunnen onder andere brandende vuilnisbakken en kleding van een in brand geraakte persoon eenvoudig en veilig worden afgedekt en gedoofd. Voor het blussen van frituurbranden is de blusdeken niet geschikt!

Waarvoor gebruik ik een blusdeken?

Met een blusdeken kunnen de vlammen van een beginnende brand gedoofd worden. De deken zorgt er voor dat er geen zuurstof bij de brand kan komen. Blusdekens zijn niet geschikt voor het blussen van frituurbranden. Ook zijn blusdekens niet geschikt voor ontwikkelde grotere branden; een blusdeken moet zo snel mogelijk na het onstaan van de brand toegepast worden.


Omdat een blusdeken alleen gebruikt kan worden in de eerste seconden na ontstaan van de brand, kan hij nooit in de plaats komen van andere blusmiddelen, zoals brandblussers en/of brandslanghaspels. Verder geldt dat objecten die niet goed afgedekt kunnen worden, niet gedooft kunnen worden met een blusdeken. Dit geldt voor objecten die te groot zijn of objecten met een vorm die lastig met een blusdeken te omsluiten zijn.

Hoe gebruik je een deken voor een brand geraakte persoon?

Wanneer je een blusdeken om die persoon heenslaat, is het vuur snel gedoofd aangezien zuurstof aan de brand wordt onttrokken. Zorg dus dat de deken nauw om de persoon sluit.

Belangrijk: Begin de zuurstof te verdrijven van boven (de nek) naar beneden (de benen)! Hierdoor worden de negatieve effecten van een “schoorsteenwerking” zoveel mogelijk voorkomen.

Hoe herken ik een goede blusdeken?

Voor blusdekens is geen goede herkenbare uiting beschikbaar. Voor meer informatie kijk op www.veiligeproducten.nl.

Op mijn blusdeken staat BS EN 1869. Wat betekent dit?

Het advies van VEBON is niet meer te letten op de vermelding BS EN 1869. Onderzoeken tonen inmiddels aan dat een beroep op het voldoen aan de norm EN 1869 geen enkele zekerheid oplevert dat de blusdeken veilig te gebruiken is voor het blussen van frituurbranden. Een blusdeken kan vele kleine branden doven, maar frituurbranden zijn teveel gevraagd voor een blusdeken. VEBON heeft leveranciers dan ook voorgeschreven deze vermelding te verwijderen. Op de reeds op de markt gebrachte blusdekens is de vermelding nog wel te zien. Leveranciers zullen deze blusdekens voorzien van een waarschuwingssticker dat een blusdeken niet geschikt is voor frituurbranden. Nieuwe dekens zullen deze vermelding niet meer hebben.

Ik heb al een blusdeken. Kan ik deze nog wel gebruiken?

Blusdekens zijn prima bruikbaar voor kleine beginnende branden en voor het doven van een in brand geraakte persoon. Voor het blussen van frituurbranden zijn blusdekens echter niet geschikt. Een goed alternatief voor frituurbranden is een vetblusser (brandklasse F). Kijk hier voor een goede vetblusser.

Hoe lang blijft een blusdeken goed/bruikbaar?

Een blusdeken blijft zeker enkele jaren goed. Op de dekens die wij hebben gecontroleerd is daar op dit moment weinig informatie over terug te vinden. Navraag bij leveranciers leert ons dat dekens ten minste 5 jaar goed blijven. 

Moet ik mijn deken controleren?

Wij adviseren om de deken niet te controleren en niet uit de verpakking te halen om te controleren. Het is moeilijk om een blusdeken weer netjes terug te vouwen en nog lastiger om deze weer onbeschadigd in de verpakking terug te stoppen. Laat deken dus in de verpakking en gebruik deze alleen in geval van brand!

Wanneer ben ik op tijd met het gebruik van een blusdeken?

Gebruik de deken direct nadat de brand is ontstaan. Een blusdeken is geschikt voor kleine beginnende branden tot de grootte van een voetbal en voor het doven van een in brand geraakte persoon. Neem geen enkel risico voor branden groter dan het formaat van een voetbal. Zoek een veilig heenkomen voor u en andere aanwezigen en alarmeer de brandweer. Gebruik voor frituurbranden nooit een blusdeken maar een vetbrandblusser.

Waarom was mijn blusdeken in december nog wel veilig en nu niet meer?

Met de kennis zoals die in december 2013 beschikbaar was, constateerde VEBON het volgende. Alleen blusdekens voorzien van een certificaat waaruit blijkt dat de blusdeken voldoet aan de norm BS 1869 zijn geschikt. Nader onderzoek naar die norm en naar de manier waarop de test wordt uitgevoerd, heeft VEBON tot de conclusie doen komen dat er te veel omissies en vrijheden in de norm en wijze van testen zitten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft met testen in de zomer van 2014 aangetoond dat dekens met een certificaat of testrapport toch in brand kunnen vliegen bij het blussen van frituurbranden. Gezien deze onderzoeken en conclusies is het voor VEBON reden te adviseren blusdekens helemaal niet meer te gebruiken voor frituurbranden.

Komt er een nieuwe aangepaste norm?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en VEBON zullen zich wederom wenden tot de Nederlandse normalisatiecommissie met het verzoek de norm in te trekken. VEBON geeft haar bevindingen aan deze commissie mee en wellicht komt er op termijn een herziene norm. 

Ik zie soms olie- en vetbranden staan en soms frituurbranden. Is er verschil?

Ja, er is een verschil. Blusdekens zijn prima geschikt voor kleine branden, ook kleine olie- en vetbranden zijn geen probleem voor blusdekens. Frituurbranden daarentegen zouden een te hoge temperatuur kunnen hebben waardoor de blussende werking van de dekens twijfelachtig wordt. Bij twijfel geldt: niet inhalen. Gebruik voor die gevallen een brandblusser met brandklasse F.